ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ – ΚΑΙ ΠΑΛΙ

Θέλουμε να ενώσουμε τις ανησυχίες μας για τα νέα έντονα φαινόμενα χημικών αεροψεκασμών τα οποία προφανώς συνδέονται με τα πειράματα της γεωμηχανικής ή με προγράμματα διαχείρισης του καιρού. Τα επαρχιακά μας γραφεία το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχθηκαν αρκετά παράπονα από πολίτες που παρατηρούν στον ουρανό αυτό το φαινόμενο (επισυνάπτουμε φωτογραφικό υλικό).

Είναι άλλωστε γνωστό, ότι εδώ και αρκετά χρόνια, παράλληλα με τη διεθνή κινητοποίηση για μείωση των βιομηχανικών ρύπων που ευθύνονται για τις κλιματικές αλλαγές, σε ορισμένα επιστημονικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Βρετανίας και αλλού, αναπτύσσεται η θεωρία της γεωμηχανικής (Geoengineering).

Η γεωμηχανική αφορά συγκεκριμένα στην επέμβαση στις κλιματολογικές συνθήκες με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η πιο πρόσφατη, τα τελευταία είκοσι χρόνια, έκδοση της γεωμηχανικής, ασχολείται με την ανάπτυξη τεχνικών που θα μειώσουν τις επιπτώσεις στο κλίμα της Γης, από την αύξηση των θερμοκηπιακών αερίων. Στα πλαίσια της γεωμηχανικής προωθούνται διάφορα σχέδια, όπως παραδείγματος χάριν το γνωστό σχέδιο των αεροψεκασμών με σωματίδια αλουμινίου και βαρίου, που εμφανίζεται στους ουρανούς ως ύποπτες ουρές αεροψεκασμών, πιο γνωστά ως chem-trails. Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα “The Guardian”, η CIA και η NASA έχουν ήδη χρηματοδοτήσει σχετική έρευνα και το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ οργανώνει τακτικά σχετικά σεμινάρια.

Αν και κατά το παρελθόν έχουν γίνει ενέργειες στη Βουλή από το Κίνημά μας, ζητώντας εξηγήσεις για τα φαινόμενα που παρατηρούνται στον κυπριακό ουρανό, πειστικές απαντήσεις δεν έχουμε λάβει ποτέ.

Ακόμα και η περσινή δέσμευση του υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ν. Κουγιάλη για διενέργεια αξιόπιστης και ανεξάρτητης μελέτης, δεν υλοποιήθηκε.

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

ΠΗΓΗ

CYPRUS GREENS, CLANDESTINE SPRAYING AND THE NEW SITUATION IN THE US

Link: Defend Democracy Press

The Cyprus Greens are the only Green party in the world to have taken up, at leadership level, the issue of clandestine global chemical spraying that is dismissed by the political system and the mainstream media as “conspiracy theory”. The story of the campaign in Greece and Cyprus that culminated in last year’s discussion in Cyprus’ House of Representatives is related here: http://enouranois.eu/?p=1253

In the new situation created by the election of Donald Trump as U.S. president, it is worth pointing out that, internationally, activists against the clandestine spraying are divided into two camps: those who agree with Trump that “anthropogenic global warming/climate change is a hoax” and those who, like the American activist Dane Wigington and his site Geoengineering Watch (and like the Cyprus Greens) dispute this assertion.

In his pre-election campaigning Donald Trump promised to withdraw the United States from last year’s Paris Climate Agreement. To celebrate this, and celebrate Trump’s election victory, climate change sceptic (and anti-spraying activist) G. Edward Griffin has programmed a conference of anthropogenic climate change sceptics for early December in Phoenix, Arizona. Griffin invited Geoengineering Watch to attend the conference and Dane Wigington has so far declined the invitation.

This is Griffin’s view of the situation: https://www.youtube.com/watch?v=L35YtNbaAB0
And this is Wigington’s: http://www.geoengineeringwatch.org/is-global-warming-an-inconvenient-lie/

And this is the Cyprus Greens’:

15th November 2016

Statement

On the spraying – again

We wish to share our unease at the new instances of intense chemical spraying which are obviously related to geoengineering experiments or climate manipulation progammes. Our local offices have been receiving very many complaints lately from citizens observing this phenomenon in the sky.

It has in any case been well-known for years that, together with the international mobilization for reduction of the industrial pollution that is responsible for climate change, the geoengineering theory is being elaborated in certain scientific centres in the United States of American, Britain and elsewhere.

Geoengineering has to do specifically with intervention in the climatological conditions with the assistance of technology. The most recent, for the last twenty years, version of geoengineering speaks of the development of techniques for reducing the impact on the earth’s climate of the increase in greenhouse gases. In the context of geoengineering various schemes are being promoted, such as for example the well-known scheme for aerial spraying with microparticles of aluminium and barium, which appears in the sky as suspicious trails from aerial spraying, better known as “chemtrails”. According to the “Guardian”, the CIA and NASA have already funded relevant research and the University of Cambridge regularly holds seminars on the subject.

Although, in the past, initiatives have been taken in the Parliament by our movement, requesting information on the phenomena that are to be seen in the sky over Cyprus, convincing answers have never been received.

Even last year’s commitment by the Minister for Agricultural Development and Environment Mr. N. Kouyialis to conduct a reliable independent study has not been kept.

Cyprus Greens – Citizens Cooperation

http://www.cyprusgreens.org


Dylan Jones’ comment

DYLAN JONES


 

 

ECOLOGISTS, PLEASE DELINK FROM THE BIPOLAR CLIMATE CHANGE RACKET!

DEFEND DEMOCRACY PRESS

“The best example of (…) neoliberal crassness is, of course, the debate on how to deal with climate change. Neoliberals have rushed in to argue that, if anything is to be done, it must take the form of creating a quasi-market for “bads” (eg an emissions trading scheme), since only markets “know” how to price goods and bads appropriately.” (Yanis Varoufakis)

(Extracts from Vivian Warkentin’s “The Real Inconvenient Truth” (from The Berkeley Daily Planet), as a response to Chloe Maxmin’s ‘What the Climate Movement can Learn from the Neoliberal Coup” (“We know that we need Hillary, and we must do everything we can to elect her.”) 

Vivian Warkentin writes: As a decades long, left leaning, KPFA listening and sponsoring, commuter bike riding, composting, plastic avoiding, bring your own cloth grocery bag environmental activist, I am seeing too much hypocrisy and closed minded smugness, and a lack of critical thinking on the part of those who I have always thought of as my people. I have come to the conclusion that those with liberal roots like me, have been sent on a fools’ errand, sucked into an unquestioning group-think and religiosity by a well-funded corporatized environmental establishment, that is scaring us into accepting top-down, pre-prescribed faux solutions that have never had public input and are designed to enrich bankers, diminish the rights of ordinary people, and funnel us into a controlled technocratic society.

It is my observation that all aspects of the left alternative media from the progressive weeklies to KPFA radio, are conducting the environmental wing of the global war on terror, never missing an opportunity to frighten and guilt trip us that we will cause “game over for the planet” if we don’t vote for “climate change legislation”, aka carbon taxes and carbon trading, and support “smart growth” policies. We are schooled that only crazy right-wingers could possibly question the “settled science” and the “settled” remedies. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is always cited as the trusted go-to body of expertise, even though their integrity was discredited with the “Climategate” scandal based on leaked emails, in which head scientists at the IPCC, Michael Mann of Penn State and Phil Jones of East Anglia University discussed doctoring the data on the “hockey stick” graph created by Mann, and punishing scientists and scientific journals that print contradictory evidence. (Note by Wayne Hall: The Climategate Scandal was launched just prior to the Copenhagen Climate Conference, for the purpose of wrecking it. It was entirely successful in achieving this. There are two sides to this game, both corrupt.)

So many are now feeding at the trough of climate change disaster capitalism that a rational open debate is almost impossible. City councils throughout the land are curiously all subscribing to the same developer, banker- enriching, land-grabbing policies of “smart growth”. Unelected, unaccountable regional boards, made up of selected local officials, along with corporations and non-governmental organizations are drawing up dictatorial regional plans for growth that supersede city governments, depriving citizens of the right to affect their own local land use policy. In the name of climate change remediation, we are told we must pack more people into smaller areas of land, as our towns are being transformed into mega-Manhattanized cities with tall multi-unit apartment buildings that take our sunlight, and ultimately our connection to the land and nature. Old buildings, neighborhoods, and communities are wastefully being torn down and made over to fit the vision of elite ideologue urban planners. In the upheaval, small local independent businesses are lost and replaced with national chains. This is not protection of nature, but a transfer of wealth, power, property ownership, and autonomy of cities, towns and rural areas, away from ordinary citizens.

Today’s “environmentalists” are working towards increased government and corporate control and surveillance over our lives through bio-hazardous technology, i.e. smart grid and smart meters, with no regard for thousands of independent scientific studies proving that digital microwave radiation damages biology. Instead of a call to decentralize, simplify and conserve, citizens worldwide are being forced to apply “smart” meters to their homes, even as they are complaining of heart palpitations, extreme fatigue, mental confusion, sleeplessness, headaches, ear ringing, dizziness and more. A technology is neither “green” nor “sustainable” if its byproduct harms humans, insects, plants and animals. This unseen pollution from smart meters and smart grid infrastructure is increasing exponentially with no objections from official environmentalists. Unlike the old meters, smart meters use energy to power themselves 24/7. They are only advantageous to a centralized corporate model of energy control.

Most shockingly, the left, who claim to have the corner on environmental stewardship, are among those giving credence to geoengineering-solar radiation management, (the spraying of chemical nanoparticle pollution, such as aluminum oxide and sulphur dioxide via jet aircraft into the atmosphere in order to block the sun), as a solution for global warming. On May 9, 2013, the Earth Island Institute sponsored a debate cavalierly dubbed, “Hack the Sky?” at the Brower Center in Berkeley CA. The purported adversaries were Stanford geoengineer, Ken Caldeira, and so called “ethicist”, Clive Hamilton, who belongs to the same geoengineering promoting, Solar Radiation Management Governance Group with Caldeira and other geoengineers. That very morning the two “debaters” made an appearance on liberal KALW’s “Your Call”. A few months later the apprentices on Progressive radio KPFA”s “Full Circle” hosted the same performance duo. Why are environmental groups and left media putting on rigged debates legitimizing and normalizing a preposterous technology, which poisons and desecrates nature, and can only cause irreparable harm, when they should be screaming warnings from the rafters that scientists are recklessly playing God with our world. These left media outlets are unconscionably frightening their following into accepting what amounts to nothing less than the corporate scientific intervention into our natural weather and climate systems.

The environmental establishment chooses to ignore a whole area of inquiry relevant and crucial to the climate change equation; that of scientific, military, university, and governmental, (NASA and NOAA) experimentation with our atmosphere and weather, which has been going on for many decades. The book “Angels Don’t Play This HAARP” by Nick Begich and Jeanne Manning, documents the history of military experimentation with the earth’s atmosphere, and chronicles the development (including twelve patents) of the High Frequency Active Auroral Research Project, (HAARP), a field of giant antennas which can boil the upper atmosphere with a focused steerable billion watt electromagnetic beam, sending electromagnetic waves back onto a target on earth, causing changes in the jet stream and weather. The Department of Defense and their military contractors operate outside of all laws that protect the environment.

The climate change activists of today are listening to and trusting the very moneyed, powerful entities who have brought us to the brink of ecological collapse and forced us into fossil fuel dependency, for diagnosis and treatment of our environmental calamities. The Rockefellers, one of the biggest funders and grant givers to the current environmental “movement”, have throughout the decades, used their wealth and influence derived from BIG OIL to remain in control of energy. They financed Prohibition in the 1920s and ’30s to keep farmers from making their own alcohol fuel, and worked to criminalize hemp, from which fuel was made. They killed the electric car and the municipal electric railways and influenced our government to suppress more than 5000 energy technology patents, which have potential to end our energy crisis.

The rhetoric we hear of creating economic and environmental equity among people and nations, rings hollow when you realize that the environmental establishment is being bought and commandeered by the richest fat cats in the world, who have the inordinate means to create equity overnight, and to stop their destructive environmental practices, if that were their true purpose. Instead they are financing and manufacturing a phony grassroots campaign to pin the blame for environmental devastation on the “everyman” who is living in a world choreographed by the corporate financial elite. Their message is that the future of the planet is impossible unless we the little people submit to the measures outlined by them. They have frightened, panicked, and demoralized the very people who would be fighting them with every breath into being the enforcement arm for their vision of our future. Fear of climate change is being manipulated to get the left to aid in the stealing of citizen rights and the corporatization of our local government, land, business, nature and weather.

While the environmentalists are stuck on climate change, the nuclear accidents, toxic spills, pesticide contamination, deep sea oil drilling, fracking, tree cutting, electromagnetic radiation, introduction into the ecosystem of new dangerous technological compounds and organisms like GMOS, synthetic biology, nanoparticles, the geoengineering of our skies, destructive war and weapons, and much more, continue unabated.

Now left wing pundits like The Nation’s, Mark Hertsgaard, tell us to be impressed, that the big time financial fleecers and scammers, “Hank” Paulsen, hedge fund billionaire, Tom Steyer and Michael Bloomberg have come on board with climate change, as if they haven’t always been. The War On Climate Change has gone publicly mainstream as the likes of BP, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Dow Chemical bankrolled the “Peoples” climate march in New York City in Sept. 2014.

No. It is way past time for the left to question where blind belief in billionaire, banker funded environmentalism is taking us

(Final note from Wayne Hall: The climate debate is a decades-long and highly successful bipolar diversion from what should be a prime concern not only of ecologists but of all citizens, namely the clandestine planetary-wide spraying of toxic aerosols, which sometimes in an off-the-record way tries to justify itself through appeals to one of the two sides of the climate debate (saying either that the spraying is not the best solution to a real climate change problem [i.e. that it is a “solution” imposed by climate change sceptics], or alternatively that the prime culprits for the spraying are those who allege a fake climate change problem [i.e. ecologists]. Both sides of this false dialogue betray primary loyalty to the climate change debate, not to investigation of the spraying, whose reality is totally denied by all “authorities”.

Links to “Two articles by Dylan Jones

LEGAL ACTION THREATENED AGAINST VOLOS BLOGGER FOR “DISSEMINATING FALSE INFORMATION”

According to the local newspaper of Magnesia province, Greece, Tachydromos, legal action has been initiated against a local teacher in the city of Volos for “disseminating false information” via Internet.

The newspaper claims: 1)  that an investigation has been launched by police and the public prosecutor in the town of Veria, 2) that the Ministry of Education has been notified, and 3) that  an administrative inquiry by the Magnesia Secondary Education Directorate is expected to commence in the following days, “or has already commenced”.

According to the “Tachydromos” report, the teacher in question runs a website  “hosting articles that list reasons why parents should not have their children vaccinated, articles on climate change and ‘even on aerial spraying’”, which prompted “a citizen” to take out a lawsuit charging her with “disseminating false information”. The plaintiff also notified the Education Ministry “because the accused is a teacher and her implication in a penal issue entails administrative sanctions”.

The newspaper continues that this teacher’s website “hosts dozens of articles and comments against vaccinations for children, including a study asserting that ‘vaccines inject infections into our children and that certain vaccines are even responsible for specific epidemics’”.

No names are currently being mentioned, so no names will be mentioned in this article either. The point is simply made that “the dossier on the case is already in the hands of the relevant authorities.”

Though from a legal viewpoint the accused would seem to have a right to assert his/her right to “freedom of speech”, this is not all that is involved. Every scoundrel, after all, can claim to be exercising a right to freedom of speech. In this particular case, after the Greek public’s experience with the 2009 swine flu scare, not to mention the extensive public discussion of clandestine aerial spraying, including in the Cyprus Parliament, and in the European Parliament, whose Committee on Petitions resolved in March 2014 that  “the issues which you raise are admissible in accordance with the Rules of Procedure of the European Parliament, insofar as the subject matter falls within the sphere of activities of the European Union”, there seems to be a strong argument for saying that it is the accusers of this Volos teacher who should be in the dock for disseminating false information, or rather scurrilous innuendo, because no information has been provided by them.

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES PRESIDENT’S RESPONSE TO GEOENGINEERING WATCH LEGAL NOTICE

7u

Dane Wigington
geoengineeringwatch.org

Marcia McNutt is the president of the National Academy of Sciences. Within a few hours of the Geoengineering Watch “Stop Geoengineering” legal notice press release, McNutt contacted us. The demeanor of her first message below is certainly shocking and unprofessional when one considers the fact that this is the president of the NAS. Her first response is also especially perplexing since Marcia McNutt has given numerous presentations on the subject of geoengineering. Is Marcia McNutt actually completely oblivious to the blatant geoengineering programs that have been fully deployed and operational for over 70 years? Or is the NAS president paid to try and put out the rapidly expanding fires of public awareness in regard to the ongoing geoengineering attrocities?

Thanks for giving me a laugh. Taking money from people to stop an activity that isn’t happening. Talk about easy money. I knew that the legal profession was hard up, but this is above and beyond.  I hope it is okay to use this in some of my future presentations on ethics in science as compared to those in the legal profession.

NASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNAS
Dr. Marcia K. McNutt, President
National Academy of Sciences    Physical location:
500 Fifth Street NW            2101 Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20001            Washington, D.C. 20418
mmcnutt@nas.edu                 (202) 334-2101 (office)
NASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNAS

My first response to NAS president Marcia McNutt is below:

Hello Marcia, as the president of the National Academy of Sciences,  thank you for making  your position ….. so very clear and inarguable. We will now prepare a post with your response and your public contact information so that the population at large can also be crystal clear on the part you are playing in covering up the ongoing climate engineering crimes of omnicide. Once the public is fully awakened to what has been done to them, and to who participated, will Nuremberg type trials ensue? Time will soon enough reveal the answer to this question. Populations around the globe are waking rapidly now, we at GeoengineeringWatch.org  will do our best to make your statement, and your official position, known to all.

Sincerely,
Dane Wigington
geoengineeringwatch.org

Marcial McNutt’s 2nd message:

Dear Mr. Wigington:

I certainly didn’t mean to offend you or anyone else at Geoengineering Watch, a group I have not heard of and a website that does not seem to open. I do sincerely believe that this attorney is taking advantage of your organization. I would be interested to learn what evidence you have that anyone is conducting albedo modification. I am not aware of any.

Sincerely,
Marcia McNutt

NASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNAS
Dr. Marcia K. McNutt, President
National Academy of Sciences    Physical location:
500 Fifth Street NW            2101 Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20001            Washington, D.C. 20418
mmcnutt@nas.edu                 (202) 334-2101 (office)
NASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNAS

My second response to McNutt included the shocking photo taken over the Yosemite valley shown below.

Ms. McNutt, every attorney involved has long since examined the mountain of evidence which proves beyond reasonable doubt that global geoengineering is a reality, not just a proposal. Every attorney is working pro bono and more are joining as they realize what is at stake.  The geoengineering issue will be brought to the light of day, the awakening is accelerating. I can only believe that all those who helped to hide these programs (especially in the academic community) will face unimaginable angst and demands for prosecution from populations that realize the degree to which they have been betrayed by the very “scientists” they were trained to trust.

We have so much data, Marcia, including historical Senate and Presidential documents. We have ever-growing files of state certified lab test results that prove conclusively agencies like EPA are not disclosing the mountain of heavy metal contamination (matching climate engineering patents exactly) that is raining down on us all. We are even communicating directly with some FED EPA employees that are in the process of being fired for trying to disclose the climate engineering contamination, they will soon tell all.  Yes, the truth will be disclosed, and the public is finally waking up to the climate engineering atrocities and all those who have helped to hide these crimes.

The photo below was taken over Yosemite National Park,  do you expect us to believe this is just “commercial jet traffic, Ms. McNutt?  Really? Stay tuned, as we will not yield in our efforts until the truth is fully exposed along with all those that helped to hide it in exchange for a paycheck and a pension.

Sincerely,
Dane Wigington
geoengineeringwatch.org

GeoengineeringWatch 76Yosemite National Park, California. Photo credit: Sydne Pomin

And now Marcia McNutt’s final message in response to mine. The NAS president displays a profound change of tone and demeanor considering this exchange took place over a very short span of about 2 hours.

Thank you for letting me know that the attorneys are all working pro bono. I feel much better. I look forward to evaluating the scientific evidence that the government is conducting albedo modification sub rosa. I imagine that the NAS would be asked to weigh the evidence brought forward, so at this point it would be probably best if we not communicate on this topic further lest it be construed that the NAS is working with you on this topic. I was not aware of any credible scientific evidence of such activity. Certainly none was brought forward when I chaired the academy report on climate engineering. That was more than 18 months ago. Perhaps new evidence has materialized.

NASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNAS
Dr. Marcia K. McNutt, President
National Academy of Sciences    Physical location:
500 Fifth Street NW            2101 Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20001            Washington, D.C. 20418
mmcnutt@nas.edu                 (202) 334-2101 (office)
NASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNASNAS

Are we to believe that individuals like Marcia McNutt, the NAS president, have no clue whatsoever about the ongoing and blatant climate engineering atrocities on our skies? Are we to believe that the entire climate science community is also completely blind to the massive global geoengineering/solar radiation management assault that is so clearly visible to any who bother to look up and do the slightest bit of objective investigation? Climate engineering is nothing short of an unfolding global cataclysm, volumes of available data confirm this fact.The illegal federal “gag order” that has been put in place against all National Weather Service and NOAA employees is further confirmation of the covert government climate intervention/weather warfare operations. If you are not OK with the official narrative of denial being pushed by leaders of the science community, if you are not OK with “elected officials” and the corporate media doing the same, then use their public contact information and let them know how you feel. If you do so, please send a professional, carefully crafted, and articulate message, this is what is most helpful to advancing the critical cause of exposing and halting climate engineering. Attach credible climate engineering introductory and follow-up information to any and all such communications, which is imperative. We must all make our voices heard at this most critical hour, time is not on our side.
DW

May be freely reprinted, so long as the text is unaltered, all hyperlinks are left intact, and credit for the article is prominently given to geoengineeringwatch.org and the article’s author with a hyperlink back to the original story.

Betrayal, The Climate Engineering Cover-Up By The Media, The US Military, And Academia

Dane Wigington
geoengineeringwatch.org

Our society is taught and conditioned to accept the dictates and opinions of the so called “experts” without questioning their conclusions. In so many circles of academia honesty and morality has long since been abandoned in exchange for a paycheck and a pension. When one branch or group of the science community completely contradicts another group from the same field of study, shouldn’t that be a glaring red flag? Nowhere do we have a more egregious and criminally negligent example than with the climate science community’s complete denial of the climate engineering issue and its overall effect on the planetary thermostat. While the vast majority of climatologists/scientists and governments around the globe are either “investigating” or pushing for global geoengineering/solar radiation management to be deployed for global warming “mitigation” (as if geoengineering has not been going on for over 70 years already), other camps in the science community have long since confirmed that jet traffic and “contrails” (sprayed particulate trails) are actually a major contributor to global warming. A dozen sample articles are below which confirm the overall warming effect that is caused from jet aircraft traffic and “contrails”.

“Clouds Caused By Aircraft Exhaust May Warm The U.S. Climate” (NASA)

“Aircraft contrails may be causing more climate warming today than all the carbon dioxide emitted by aircraft since the start of aviation” (Think Progress)

“ScienceShot: Jet Contrails a Big Global Warmer” (Science magazine)

“Airplane contrails and their effect on temperatures” (Christian Science Monitor)

“The Contrail Effect”  (From NOVA and PBS)

“Jet Contrails Actually Do Alter The Weather” ( Discovery Magazine)

“Flying Further To Avoid Jet Contrails Might Help With Global Warming” (Popular Science)

“Plane Contrails Worse Than C02 Emissions For Global Warming” (Phys-Org)

“Airplane Contrails Boost Global Warming” (National Geographic)

But are we really witnessing “contrails” in our skies? Can “contrails” be turned on and off? No.

ALL commercial jet aircraft and ALL military tankers are fitted with “high bypass turbofan jet engines”, does this type of prolusion system typically produce any “condensation” trails? No again.

The grand deception is this, all available data proves beyond reasonable doubt that the trails being used to blot out the sun and alter the weather around the globe are intentionally sprayed (and highly toxic) particulate trails that are the direct result of ongoing covert climate engineering programs. The closest the climate science community has come to telling the truth is to admit that “contrails” may be causing “accidental” geoengineering. How is it possible that we live in a “civilized world” in which such massive, obvious, and unimaginably destructive programs can be carried out in plain sight while the climate science community (and academia as whole) adamantly and criminally denies this verifiable reality? The quote below from climate scientist, Sarah Myhre, sheds some light on the mindset of many in academia (though still, of course, omits the issues of geoengineering/solar radiation management).

We scientists are the gatekeepers of the basic information that fuels decision making by nations, businesses and communities. As these public entities are more and more threatened by the advancing impacts of climate warming, from flooding, to water scarcity, to the spread of tropical diseases, our role as objective scientists has to change. We are so skilled at many, many detailed and quantitative tasks, but, as you would expect from a community of introverts, we are not great at shining that brilliant light back on ourselves.

(Sarah Myhre is an ocean and climate scientist with expertise in the marine ecological consequences of abrupt climate warming.)

How bad is the true state of the global climate? As dire as the recent article excerpt below may seem, the unfolding reality on the ground is far worse and global climate engineering is helping to fuel the overall fire.

A so-called “Blue-Ocean Event” — a period during the melt season with less than 1 million square kilometers (a little over 386,100 square miles) of Arctic sea ice — was not expected to occur until 2070 to 2100 by most science modeling projections of the early 21st Century.

Recent polar ice observations, however, indicate extreme loss of volume. Daily sea ice loss rates since late April 2016 have averaged about 75,000 square kilometers (about 29,000 square miles) per 24 hours, resulting in continuously record low levels.

Many climate scientists now project the first “Blue-Ocean Event” within a decade or less. Some experts speculate it may even occur during the melt season of 2016.

The unfolding planetary meltdown is rapidly accelerating with Arctic ice at far beyond record low levels and a record early snow melt. The Arctic meltdown is now being described as a “train wreck” by scientists while global sea level rise continues to rapidly accelerate. All available data indicates 2016 will be yet another year of record shattering heat around the globe. We have already exceeded the point of no return in many respects and even now so many remain completely oblivious to converging catastrophes that are already taking an immense toll. The human race has decimated the planet in countless ways, global climate engineering is the epitome of that decimation. As the biosphere continues to implode, the military/industrial complex (and all those invested in it) have done exactly what they have historically done, further expand the global geoengineering assault in the desperate and unimaginably destructive attempt to hide the collapsing climate from the population for as long as possible. Military personnel are being told they are engaged in benevolent programs for the good of their nation, this could not be further from the truth. Climate engineering is ultimately about power and control at the cost of killing the planet, nothing less. The time for our military brothers and sisters to wake up to what they are being used for is long past due. They must remember the meaning of the oaths they have taken to protect the country and The US Constitution from ALL THREATS, both foreign AND DOMESTIC. The time is also long past due for the climate science community and academia to reclaim their virtue and tell the truth, the whole truth. To do otherwise is to continue in their betrayal of the human race and life on Earth. Finally, those in the media that have led the campaigns of completely criminal deception should be exposed in any and every possible public forum with their public email contacts posted for the world to see and utilize. No matter what challenges we face, if we all work together, effectively and efficiently, we can yet expose the insanity and all those who have participated in it. We may one day be able to hold Nuremberg style trials to hold accountable all those who have contributed to climate engineering crimes and the cover-up of these crimes. Though climate engineering can create short term highly toxic chemical cool-downs, these events come at the cost of a worsened overall warming. Help us in the battle to expose and halt the insanity in our skies, help us to reach the necessary critical mass of awareness, this is the only way forward in the fight. Make your voice heard while you can.
DW

May be freely reprinted, so long as the text is unaltered, all hyperlinks are left intact, and credit for the article is prominently given to geoengineeringwatch.org and the article’s author with a hyperlink back to the original story.

23 Απριλίου – ημέρα της Παγκόσμιας Πορείας ενάντια στη Κλιματική χειραγώγηση

april23

Σημείωση (19/11/16): H μόνη αναθεώρηση που χρειάζεται αυτό το κείμενο αφορά τον Michael Murphy, ο οποίος δεν θα είναι σε θέση ούτε να τελειώσει την τρίτη του ταινία για τους μυστικούς αεροψεκασμούς ούτε να συνεχίσει το μεσολαβητικό ρόλο στο κίνημά μας που ήθελε να παίζει ανάμεσα στους οικολόγους και τους σκεπτικιστές για τις κλιματικές αλλαγές. Ο Michael δύστυχώς υπέκυψε στην ψυχασθένεια. Σήμερα ελπίζουμε ότι το ρόλο γέφυρας που φιλοδοξούσε να παίζει ο Michael θα μπορέσει να αναλάβει με επιτυχία ο Dylan Jones.


http://globalmarchagainstchemtrailsandgeoengineering.com/

Πριν να ξεκινήσουμε θα ήθελα να κάνω λίγες διευκρινήσεις. Το κίνημα μας, το κίνημα ενάντια στους μυστικούς αεροψεκασμούς, είναι δυστυχώς διχασμένο. Ουσιαστικά υπάρχουν τρία ρεύματα που οι διαφωνίες μεταξύ  τους σχετίζονται κυρίως με τη συμβατική διαμάχη γύρω από τις  κλιματικές αλλαγές. Το πρώτο ρεύμα τείνει να επικρίνει τους σκεπτικιστές για τους κλιματικές αλλαγές και να μην τους δέχονται ως συγγενικούς ακτιβιστές. Ο κατεξοχήν αντιπρόσωπος του ρεύματος αυτού είναι ο Dane Wigington, ο οποίος διευθύνει μια ιστοσελίδα που λέγεται Geoengineering Watch.  Το δεύτερο ρεύμα είναι αριθμητικά πολύ δυνατό και αντιπροσωπεύεται, ας πούμε, από ανθρώπους όπως ο Harold Saive, οι οποίοι θεωρούν τις κλιματικές αλλαγές ως απάτη και αντιτίθενται σθεναρά στους οικολόγους. Στην πραγματικότητα περιφρονούν τους οικολόγους.  Το τρίτο ρεύμα, το ρεύμα του Michael Murphy, προσπαθεί να κρατάει τις ισορροπίες ανάμεσα σ’αυτές τις δύο προαναφερθείς τάσεις. Υπάρχει επίσης κάτι σαν τέταρτο ρεύμα, το ρεύμα Skyguards τις Ισπανίδας Josefina Fraile, το οποίο απλώς αρνείται να συζητάει το κλίμα.

Η σημερινή Παγκόσμια Πορεία υποστηρίζεται πρωταρχικά  από το εξισορροπιστικό ρεύμα στο οποίο συμμετέχει ο Michael Murphy. Παρ΄όλο που η προσοχή μας εστιάζεται σήμερα στους Πράσινους της Κύπρου, στην πραγματικότητα οι Κύπριοι Πράσινοι  έχουν τώρα κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με την σημερινή εξέλιξη του Michael Murphy, ειδικά που τώρα προβάλλει την Rosa Koire,  μια δυνατή προσωπικότητα για την οποία θα πούμε λίγα λόγια αργότερα.

————–

Σήμερα 23 Απριλίου είναι η ημέρα της Παγκόσμιας Πορείας ενάντια  στη Γεωμηχανική/Κλιματική χειραγώγηση. Συμμετέχουμε μαζί με ακτιβιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Καναδά, στη Γερμανία, στην Ιρλανδία, στο Ισραήλ, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ελβετία για να δείξουμε την αντιθεσή μας στο πλανητικό πρόγραμμα μυστικών αεροψεκασμών που δηλητριάζει την ατμόσφαιρα, το έδαφος, τις θάλασσες, μαζί με κάθε μορφή ζωής που υπάρχει στη γη.

Οι ακτιβιστές στις περισσότερες χώρες μας παροτύνουν να «κοιτάζουμε τον ουρανό». Mετά από δεκατέσσερα χρόνια που ασχολιόμαστε με τους μυστικούς αεροψεκασμούς, ως επί το πλείστον σε συνεργασία με τον κύριο Κατσαρό όπως και  με μια μικρή παρέα ακτιβιστών, έχω καταλήξει  στο συμπέρασμα ότι δεν έχει νόημα πιά να κοιτάμε τον ουρανό. Χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι λογικό απλώς να τραβάμε φωτογραφίες από αεροπλάνα που ψεκάζουν.   Όταν μιλάμε στην πολιτεία ή στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτές οι ενδείξεις είναι άχρηστες.

Τι λέει η πολιτεία;  “Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.  2012

  1. Καμία πτήση ψεχασμού με χημικές ουσίες δεν εκτελείται πάνω από ελληνικό έδαφος εκτός ελάχιστων που αφορούν ψεκασμούς σε περιορισμένες καλλιεργήσημες εκτάσεις από πολύ χαμηλό ύψος, οι οποίες δεν έχουν αρχίσει ακόμη για το έτος 2012.
  2. Τα λευκά ίχνη που παρατηρούνται και ενδεχόμενα προκαλούν ανησυχία αποτελούνται από νερό υπό τη μορφή σταγονιδίων ή μικροσκοπικών παγοκρυστάλλων και οφείλονται στη συμπύκνωση των υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια των πολιτικών αεροσκαφών που κινούνται σε αεροδιαδρόμους ανώθεν της χώρας μας.
  3. Η συμπύκνωση των υδρατμών των καυσαερίων αποτελεί φυσικό φαινόμενο και οφείλεται στη χαμηλή θερμοκρασία του αέρα στα μεγάλα ύψη που κινούνται τα αεροπλάνα αυτά. Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί και στις εξατμίσεις  των αυτοκινήτων τις πολύ ψυχρές ημέρες. Ο χρόνος κατά τον οποίο είναι ορατά τα ίχνη συμπύκνωσης μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στο ύψος πτήσης.
  4. Οι πτήσεις των αεροσκαφών αυτών εγκρίνονται και ελέγχονται ανά πάσα στιγμή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας μας ενώ η Πολεμική Αεροπορία εξασφαλίζει ότι δεν εισέρχεται άλλο ίχνος στον ελληνικό εναέριο χώρo για άλλη δραστηριότητα.

Αυτό το μήνυμα είναι ρουτινιάρικο. Κάτι σαν φόρμουλα που εκδίδεται παντού στο κόσμο που οι πολίτες απαιτούν εξηγήσεις για αυτά  που βλέπουν στον ουρανό.

Μερικές φορές βέβαια σημειώνονται  διαφωτιστικά λάθη. Στις 29 Φεβρουαρίου ένας Νεοζηλανδός ερευνητής, ο Malcolm Scott, έλαβε εσωτερικό μνημόνιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Νέο Ζηλανδίας  με κατάλογο ημερομηνιών επιχειρήσεων αεροψεκασμών το οποίο είχει συνταχθεί  στο πλαίσιο μιας επίσημης απάντησης στις ερωτήσεις που είχε υποβάλλει στο υπουργείο ο κύριος Scott. Μέσα στο μνημόνιο γίνονται εκτιμήσεις των σχετικών κινδύνων που συνεπάγονται στη δημοσίευση πληροφοριών για τους ψεκασμούς όπως και αναφόρες που δείχνουν  ότι το να κρατιούνται οι επιχειρήσεις ατμοσφαιρικής χειραγώησης μακριά από τη συνείδηση του κοινού, θεωρείται από τη κυβέρνηση σημαντική προτεραιότητα.  Όταν αποκαλύφθηκε το λάθος, δηλ. ότι είχαν στείλει στον κ. Scott εσωτερικό μνημόνιο, το υπουργείο στις 11 Μαρτίου απαίτησε από τον κύριο Scott να το καταστρέψει.

Επειδή οι ψεκασμοί αποτελούν περιβαλλοντολογικό θέμα, είναι φυσιολογικό, οι πολίτες όταν αρχίζουν να προβληματίζονται για το τι είναι και τι σκοπό εξυπηρετούν, να απευθύνονται στις οικολογικές οργανώσεις, κυριώς η Greenpeace, η οποία είναι η πιο γνωστή οικολογική οργάνωση. Γρήγορα απογοητεύονται όμως επειδή έχει αποδειχθεί ότι οι οικολόγοι ενδιαφέρονται λιγότερο από το μέσο πολίτη για τους αεροψεκασμούς.  Ενδιαφέρονται για τις κλιματικές αλλαγές, όχι για τους μυστικούς αεροψεκασμούς. Όσον αφορά την κοινοβουλευτική πολιτική, από όλα τα πράσινα κόμματα του κόσμου, μόνο οι Πράσινοι της Κύπρου έχουν κινητοποιηθεί γύρω από το θέμα.

Αυτό μας δίνει αφορμή να προβάλλουμε το πρώτο μας βίντεο.

Βέβαια η αρχική ενημέρωση των Πρασίνων της Κύπρου για τους ψεκασμούς είχε γίνει από τον κύριο Κατσαρό.

Μια άλλη προσέγγιση στο θέμα, πιο αποτελεσματικό κατά τη γνώμη μου είναι η προσέγγιση που εστιάζεται στις προτάσεις που ακούγονται από τους λεγόμενους γεωμηχανικούς, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν ότι τα πλανητικά πρόγραμματα αεροψεκασμών είναι ήδη σε εφαρμογή αλλά που επιχειρούν να μας πείσουν ότι θα έπρεπε να είναι. Ο David Keith είναι από τους πιο γνωστούς απ’αυτούς τους επιχειρηματίες – πρόκειται πιο πολύ για επιχειρηματία απ’ό τι για επιστήμονα – και θ’ακούσουμε τώρα για να δούμε τι θέλει να μας πει.

Υπάρχουν κάποιες περίεργες επικαλύψεις ανάμεσα στη θεματολογία των ακτιβιστών ενάντια στους αεροψεκασμούς και η θεματολογία των περισσότερα καθώς πρέπει οργανώσεων. Πριν από δέκα, ή δεκαπέντε χρόνια, που ήμουν ενεργός στο πιο αναγνωρισμένο οικολογικό χώρο, είχαμε κάνει αίτηση να γίνουμε αντιπροσωπεία στην Ελλάδα των Φίλων της Γης. Τελικά δεν προχώρησε η αίτηση επειδή μας ζήτησαν να κάνουμε το αδύνατο, να ξεκινήσουμε καμπάνια για να πείσουμε τον κόσμο ότι τα αεροπορικά εισητήρια είναι  υπερβολικά φτηνά.

Πώς να  πείσουμε τον κόσμο να ζητήσει πιο ακριβά αεροπορικά εισητήρια;

Εκείνη την εποχή η κάμπάνια ενάντια στα αεροπορικά ταξίδια ήταν  στο αποκορύφωμά της.

Ο  Tony Juniper, τότε πρόεδρος των Φίλων της Γης είπε: H αεροπορία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή διοξειδίου του άνθρακα, της μεγαλύτερης αιτίας για τη μεταβολή του κλίματος».

Να το δόυμε και στα αγγλικά:   “Aviation is a rogue sector and its environmental impact is out of control. Climate change is the most urgent challenge facing humanity and yet aviation policy is doing the opposite of what is needed.” —Tony Juniper, Director of Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland and Vice-Chair of Friends of the Earth International. http://deoxy.org/meme/AviationSmog

Ας κάνουμε τη σύγκριση των αναλύσεων των Tony Juniper και David Keith.


Άλλη μια εν δυνάμει επικάλυψη εντοπίζεται σε σχέση με τη χρήση άνθρακα για  την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι Οικολογοι Πράσινοι της Ελλαδας, όπως και οι Πράσινοι άλλων ευρωπαϊκών κρατών, είναι κάθετα αντίθετοι.

Είναι πιθανό όμως να υιοθετήσουν τα επιχειρήματα του καθηγητή Herndon ενάντια στη χρήση άνθρακα ως πηγής ενέργειας;  Ότι τα αεροπλάνα μας ψεκάζουν με τέφρα άνθρακα; Δεν νομίζω.

(από 2:15 μέχρι 5:44)

Bέβαια και ο κύριος Κατσαρός προτιμάει να μην υιοθετήσει αυτή την επιχειρηματολογία του κυρίου Herndon αλλά δεν την αγνοεί, όπως οι Έλληνες Οικολόγοι Πράσινοι, η οποίοι παρ’όλα αυτά δίνουν  απόλυτη προτεραιότητα στην απεξάρτηση  από το λιγνίτη. Ο κύριος Κατσαρός θεωρεί  συζητήσιμα τα συμπεράσματα του καθηγητή Herndon.

Ο σκηνοθέτης Μichael Murphy έχει γυρίσει δύο ταινίες στο θέμα των αεροψεκασμών, Τι στο καλό ψεκάζουν;  η οποία υπάρχει και με ελληνικούς υπότιτλους. Και Γιατί στο καλό ψεκάζουν, που δυστυχώς δεν έχει ελληνικούς υπότιτλους.

Αναμένεται ότι η τρίτη του ταινία  Αn unconventional grey θα βγεί το καλοκαίρι και θα έχει την ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο Παρίσι.

Ας δούμε το τρεϊλερ αυτής της τρίτης ταινίας.

Σ’αυτή την τρέϊλερ έιδαμε τη Rosa Koire,  η οποία έχει γράψει βιβλίο που ονομάζεται «Πίσω από την Πράσινη Μάσκα». Παρ΄όλο που με τέτοιο τίτλο θα μπορούσες άνετα να συμπεραίνες ότι ανήκει στο ρεύμα του Harold Saive, στην πραγματικότητα διαφέρει από τους άλλους δεξιούς σκεπτικίστες. Κατ΄αρχήν υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς, όχι τους Ρεπουμπλικάνους. Επίσης παρ’όλο που μιλάει επικριτικά για τον ΟΗΕ με τρόπο που θυμίζει τη θεματολογία των Αμερικάνων εξτρεμιστών, η ανάλυση της επίσης προσεγγίζει το προβληματισμό των σημερινών ακτιβιστών έναντια στη Διατλαντική Εταιρική σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP). Νομίζω ότι αξίζει μια δεύτερη ματιά.

(Για να βγει η ταινία, ο Michael Murphy χρειάζεται χρηματική ενίσχυση.)

——————

Σήμερα, λοιπόν, είναι 23 Απριλίο ημέρα της Παγκόσμιας Πορείας ενάντια  στη Κλιματική χειραγώγηση.  Δεν κάναμε διαδήλωση στο Σύνταγμα όχι μόνο επειδή ο κόσμος έχει κουραστεί από διαδηλώσεις αλλά επειδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή απειλείται από εξελίξεις ακόμα χειρότερες από την κλιματική χειραγώγηση, από εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύονται μυστικά σε κλειστούς κύκλους που – αν περάσουν  θα υποβαθμίσουν όλη την πολιτική στο επίπεδο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εμείς οι ακτιβιστές ενάντια στους ψεκασμούς, εντελώς στο περιθώριο, χωρίς δυνατότητα αντίδρασης. Στο σκοτάδι.

Βέβαια υπάρχουν σπίθες ελπίδας.  Την περασμένη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε αυτή η συγκέντρωση στην Κύπρο, με συμμετοχή από αγροτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Κάτι που δεν έχουμε εξασφαλίσει στην Ελλάδα.

kinima_zwis

23 Απριλίου 2016 – Παγκόσμια Πορεία ενάντια στη Γεωμηχανική/Κλιματική Χειραγώγηση

http://globalmarchagainstchemtrailsandgeoengineering.com/

slider-img1

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Πορείας ενάντια στη Γεωμηχανική, η ομάδα Enouranois διοργανώνει εκδήλωση με προβολή βίντεο και συζήτηση. Θα δώσουμε έμφαση στο πρωτοποριακό ρόλο που έχουν παίξει οι Οικολόγοι-Περιβαλλονιστές (Πράσινοι) της Κύπρου στην κοινοβουλευτική και κοινωνική αντιμετωπιση της απειλής που προέρχεται από την 1) κλιματική χειραγώγηση, 2) κλιματική κερδοσκοπία, 3) στρατιωτικοποίηση της φύσης.

Η προβολή θα γίνει το Σάββατο 23η Απριλίου στο πολυχώρο ΑΙΤΙΟΝ, Τζιραίων 8-10, Μακρυγιάννη  (Σταθμός Μετρό: Ακρόπολη).
Η προβολή θα αρχίσει στις
16.00 (4.00 το απόγευμα)  

slide_2

23rd April 2016 – Global March against Geoengineering and Climate Manipulation

http://globalmarchagainstchemtrailsandgeoengineering.com/

slider-img1

In the context of the Global March against Geoengineering and Climate Manipulation, the Enouranois group is organizing a function with screening of videos followed by discussion. We will be placing emphasis on the pioneering role that has been played by the Cyprus Greens in parliamentary and social action against the threat of 1) climate manipulation 2) climate speculation  3) climate warfare.
The function will be held on Saturday 23rd April at the AITION cafeteria, Tziraion 8-10, Makrigianni (near Acropolis metro station).
The screenings will commence at 4.00 p.m.

climate_manipulation_English