Μήπως αυτή η πετυχημένη εκδήλωση του 2010 στο Βόλο για την υπόθεση των
“chemtrails”, δημιούργημα μιας εποχής προ της εισροής των
“συνομωσιολόγων” και της σχετικής εξαφάνησης σοβαρής πολιτικής “των
πολιτών”, αποτελεί παράδειγμα για μελλοντικές δημόσιες εκδηλωσεις
ενάντια στο 5G. (;)