“An Unconventional Shade of Grey” Greek Trailer

Ελληνικό τρέιλερ για την τρίτη ταινία του Michael Murphy.

Ελπίζουμε να μην έχει τη μοίρα της δεύτερης ταινίας του Μurphy “Γιατί στο καλό ψεκάζουν”, η οποία έμεινε χωρίς ελληνικούς υπότιτλους. Όποιος θέλει να προσφέρει χρηματική ενίσχυση μπορεί να κάνει κλικ εδώ.

ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΨΕΚΑΖΟΥΝ ΤΕΦΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ – J. Marvin Herndon

Δημόσια συγκέντρωση στην Αθήνα στο θέμα των ισχυρισμών του αμερικάνου καθηγητή J.Marvin Herndon ότι το βασικό υλικό των μυστικών αεροψεκασμών είναι τέφρα άνθρακα.

Αντίδραση του “Greek Lignite” (http://greeklignite.blogspot.gr/)

Greek Lignite: Ευχαριστώ για το βίντεο και την αναφορά στο ιστολόγιο. Δυστυχώς τόσο εσείς όσο κι ο κ.Κατσαρός φαίνεται να έχετε άγνοια περί ιπτάμενης τέφρας και συγχέετε Ελλάδα με Αμερική, κινδυνολογώντας χωρίς λόγο. Προτείνω να ενημερωθείτε καλύτερα και καλό είναι ν’ απευθυνθείτε στον αρμόδιο Τομέα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Wayne Hall: Αν έχετε παρακολουθήσει όλο το βίντεο θα δείτε ότι ο κύριος Κατσαρός λέει το ίδιο με σας, δηλ, ότι οι κατηγορίες δεν ισχύουν για την Ελλάδα. Σας υπερασπίζεται ο κύριος Κατσαρός και θα έπρεπε να το ανγνωρίσετε. Εγώ μεταβιβάζω τους ισχυρισμούς του καθηγητή Herndon και κάνω ερωτήσεις. Αν ίσχύουν αυτά που λέει ο κύριος Herndon, εστώ χωρίς ενεργή ανάμειξη της Ελλάδας, τότε δεν κινδυνολογούμε χωρίς λόγο. Δεν είναι έτσι;

Greek Lignite: Καλό θα ήταν είτε να ενημερώνεστε καλύτερα για θέματα τα οποία δεν γνωρίζετε είτε να μην δίνετε διαλέξεις για τέτοια εξειδικευμένα θέματα.

Wayne Hall: O κύριος Κατσαρός δεν είναι ανημέρωτος για τον κλάδο σας και, όπως είπα, σας υπερασπίζεται. Μήπως αμφισβητείτε το ότι σας υπερασπιζεται; Από την άλλη μεριά, πόσο ενημερωμένος είστε για τα ζητήματα που απασχολούν τον κύριο Herndon;

Allegations of Spraying of Coal Ash in the Atmosphere

Public meeting in Athens, Greece, on the subject of J. Marvin Herndon’s conclusion that the material being used in the ongoing clandestine global spraying is fly ash from coal-fired power plants. Key speaker Dr. Nikos Katsaros.

Reaction from “Greek Lignite” (http://greeklignite.blogspot.gr)

Greek Lignite: Thank you for the video and the reference to our blog. Unfortunately both you and Mr. Katsaros seem to be unaware of the facts concerning fly ash and confuse Greece with America, danger-mongering for no reason. I suggest that you become better informed. It would be good for you to refer to the responsible section of the Chemical Engineering Department of the National Polytechnic.

Wayne Hall: If you have watched all the video you will have seen that Mr. Katsaros says the same as you, i.e. that the allegations do not apply for Greece. Mr. Katsaros defends you and you should acknowledge it. I communicate the assertions of Mr. Herndon and ask questions. If what Mr. Herndon says is true, albeit without active involvement of Greece, then we are not danger-mongering for no reason. Isn’t that so?

Greek Lignite: It would be good for you to become better informed on matters you don’t know about and not hold lectures on such specialized subjects.

Wayne Hall: Mr. Katsaros is not uninformed about your field and, as I said, he is defending you. Do you dispute that he is defending you? On the other hand, how well informed are you on the matters that concern Mr. Herndon?

Some input from Belgium:

The comment of Josefina Fraile was right. We do need in-depth research into the disposal of coal ash, all over the world. This, I guess, would be a good subject for an EU law proposal. I know a little about this business since I live only some 200 meters away from a gigantic fly ash, open air, disposal site!

so-called-forest

This “forest” is built on a six-meter-thick layer of radioactive coal fly ash. It also stands six metres high from the surrounding fields like a basin with sloping earth walls. Entry is strictly forbidden except for the baron who owns this land. Dr. Katsaros is mistaken when he concludes that no-one in his right mind would ever use coal ash for spraying purposes. If one knows about, and considers, the atrocities the United States has committed in this connection, dumping fly ash in the atmosphere is only a minor calamity.

Γεωμηχανική και Κλιματική Αλλαγή // Climate Change & Geoengineering

Μια εξέταση των παγκόσμιων αεροψεκασμών υπό το πρίσμα του «τέλους του Ψυχρού Πολέμου».
(ελληνικοί υπότιτλοι διαθέσιμοι).

Άρθρο Κλιματική Αλλαγή και Γεωμηχανική στο blog ΨΕΚΑΣΜΑΤΑ


Η τοποθέτηση της ομάδας Ενουρανοίς σχετικά με τη Γεωμηχανική.

Το κείμενο αυτό ετοιμάστηκε ως εισαγωγή σε συζήτηση (στο κανάλι VMedia) με το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης Greenpeace. Διατυπώθηκε προσεχτικά έτσι ώστε να μην προσβάλλει κανένα από τα γνωστά “ταμπού” της Greenpeace: δεν γίνονται αναφορές σε chemtrails/contrails, σε θεωρίες συνωμοσίας, στη Νέα Παγκόσμια Τάξη, στους Πεφωτισμένους ή στην Ατζέντα 21. Δεν προβάλλει θέσεις σκεπτικισμού όσον αφορά τις ανθρωπογενείς κλιματικές αλλαγές. Ο στόχος ήταν να διερευνηθεί που ακριβώς η Greenpeace θα μπορούσε να διαφωνεί με τέτοια τοποθέτηση της ομάδας Enouranois, αφού αυτή η διεθνή οικολογική οργάνωση δηλώνει αντίθετη στις περισσότερες μορφές της γεωμηχανικής. Πράγματι, ο αρμόδιος για το κλίμα της ελληνικής οργάνωσης Greenpeace δεν βρήκε κανένα αμφισβητήσιμο σημείο στο κείμενο.

Τελικά όμως πήρε οδηγία να μας εξηγήσει ότι η Greenpeace, παρόλο που αντιτίθεται στη γεωμηχανική, δεν σκοπεύει να συμμετέχει σε δημόσιο διάλογο για το θέμα.

Άρθρο Η Greenpeace αρνείται τον δημόσιο διάλογο για τη γεωμηχανική στο blog ΨΕΚΑΣΜΑΤΑ

ENGLISH VERSION οf above video

The position of the Enouranois group on geoengineering.

This presentation was prepared as introduction to a discussion (on the VMedia channel) with the Greek section of Greenpeace. It was formulated carefully so as not to offend any of the familiar “taboos” of Greenpeace.  There were no references to chemtrails/contrails, to conspiracy theories, to the New World Order, to the Illuminati, to Agenda 21. The presentation does  not promote anthropogenic climate change skepticism. The objective was to determine where exactly Greenpeace could disagree with the formulation of the Enouranois group, given that this international ecological organization declares itself opposed to most forms of geoengineering. In fact the person responsible for climate change issues at the Greek Greenpeace could not find any point of disagreement with the text.

But in the end he explained, evidently on instruction, that although Greenpeace is opposed to geoengineering, it does not propose to enter into public discussion of the subject.

Links to the article on American websites:
Greenpeace in Greece mum on geoengineering
http://www.geoengineeringwatch.org/a-statement-on-geoengineering/