perdikis_3

Outside the meeting. Left to right: Nektarios Koukoulis, (deputy mayor of Aegina, George Perdikis,collaborator of Dimitris Mourtzis, Dimitris Mourtzis (mayor-elect of Aegina), Alexis Krauss

Leave a Reply