Γεωμηχανική και Κλιματική Αλλαγή // Climate Change & Geoengineering

Μια εξέταση των παγκόσμιων αεροψεκασμών υπό το πρίσμα του «τέλους του Ψυχρού Πολέμου».
(ελληνικοί υπότιτλοι διαθέσιμοι).

Άρθρο Κλιματική Αλλαγή και Γεωμηχανική στο blog ΨΕΚΑΣΜΑΤΑ


Η τοποθέτηση της ομάδας Ενουρανοίς σχετικά με τη Γεωμηχανική.

Το κείμενο αυτό ετοιμάστηκε ως εισαγωγή σε συζήτηση (στο κανάλι VMedia) με το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης Greenpeace. Διατυπώθηκε προσεχτικά έτσι ώστε να μην προσβάλλει κανένα από τα γνωστά “ταμπού” της Greenpeace: δεν γίνονται αναφορές σε chemtrails/contrails, σε θεωρίες συνωμοσίας, στη Νέα Παγκόσμια Τάξη, στους Πεφωτισμένους ή στην Ατζέντα 21. Δεν προβάλλει θέσεις σκεπτικισμού όσον αφορά τις ανθρωπογενείς κλιματικές αλλαγές. Ο στόχος ήταν να διερευνηθεί που ακριβώς η Greenpeace θα μπορούσε να διαφωνεί με τέτοια τοποθέτηση της ομάδας Enouranois, αφού αυτή η διεθνή οικολογική οργάνωση δηλώνει αντίθετη στις περισσότερες μορφές της γεωμηχανικής. Πράγματι, ο αρμόδιος για το κλίμα της ελληνικής οργάνωσης Greenpeace δεν βρήκε κανένα αμφισβητήσιμο σημείο στο κείμενο.

Τελικά όμως πήρε οδηγία να μας εξηγήσει ότι η Greenpeace, παρόλο που αντιτίθεται στη γεωμηχανική, δεν σκοπεύει να συμμετέχει σε δημόσιο διάλογο για το θέμα.

Άρθρο Η Greenpeace αρνείται τον δημόσιο διάλογο για τη γεωμηχανική στο blog ΨΕΚΑΣΜΑΤΑ

ENGLISH VERSION οf above video

The position of the Enouranois group on geoengineering.

This presentation was prepared as introduction to a discussion (on the VMedia channel) with the Greek section of Greenpeace. It was formulated carefully so as not to offend any of the familiar “taboos” of Greenpeace.  There were no references to chemtrails/contrails, to conspiracy theories, to the New World Order, to the Illuminati, to Agenda 21. The presentation does  not promote anthropogenic climate change skepticism. The objective was to determine where exactly Greenpeace could disagree with the formulation of the Enouranois group, given that this international ecological organization declares itself opposed to most forms of geoengineering. In fact the person responsible for climate change issues at the Greek Greenpeace could not find any point of disagreement with the text.

But in the end he explained, evidently on instruction, that although Greenpeace is opposed to geoengineering, it does not propose to enter into public discussion of the subject.

Links to the article on American websites:
Greenpeace in Greece mum on geoengineering
http://www.geoengineeringwatch.org/a-statement-on-geoengineering/